Μπορείτε αν δεν έχετε αυτοκίνητο και δεν θέλετε να κινηθείτε με τα πόδια (ο Βόλος είναι πόλη για περπάτημα) να χρησιμοποιείστε λεωφορείο. Για τα λεωφορεία βρίσκετε πληροφορίες στο Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου

Η σημαντικότερη γραμμή Νο 1 είναι ... δείτε 

Η γραμμή Νο 5 είναι ... δείτε 

και η γραμμή Νο 6 ... δείτε

Ακόμη μπορείτε να πάτε πιο μακρυά με το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Βόλου

Βασική προορισμοί για μπάνιο είναι :

Ακόμη για το Πήλιο υπάρχει και τραίνο ... δείτε