Οργανωτική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

 • Θεόδωρος Καρακασίδης Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΠΘ
 • Διονύσιος Βαβουγυιός, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής & Τμήμα Πληροφορικής ΠΘ
 • Βασίλειος Δρακόπουλος, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ΠΘ
 • Λουκάς Ζαχείλας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΘ
 • Αντώνιος Λιακόπουλος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΠΘ
 • Κώστας Παπαδημητρίου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΠΘ
 • Βασίλειος Πλαγιανάκος, Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ΠΘ
 • Γεώργιος Σταμούλης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΗΥ

 

 • Αναστάσιος Μπούντης, Nazarbayev University
 • Λουκάς Βλάχος, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
 • Δημήτριος Κουγιουμπτζής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ
 • Βασίλης Ρόθος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ
 • Γιώργος Βουγιατζής, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
 • Αναστάσιος Μπεζεριάνος, Τμήμα Ιατρικής, Παν. Πατρών
 • Αστέρω Προβατά, Τομέας Φυσικοχημείας, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Πάνος Αργυράκης, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ
 • Κυριάκος Χιτζανίδης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ
 • Γιώργος Τσιρώνης, Τμήμα Φυσικής, Παν. Κρήτης
 • Γιάννης Κομίνης, ΕΜΠ