Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Για τους διαμένοντες στην Εστία η άφιξη μπορεί να γίνει από την προηγούμενη (11 Ιουλίου) και η αναχώρηση (22 Ιουλίου)